Systemfel

Från Wikinormous


Stora delar av etablerade nyhetsmedia och andra opinionsbildare som politiker, expertis och vetare, står för något så vanskligt men udda klingande som samhällets kollektivistiska kognitiva haveri. Mycket ligger i definitioner av äldre etablerade ord och kontemporära, omreviderade eller helt nya termer. Problemen finns sannerligen i lagspråk men denna text tar mer upp de oskrivna lagarna. Dessa genomsyrar hela samhällskroppen, från elit till skola, från infrastruktur till livsfilosofi. Alla har ansvar i mänskliga kommunikationer, men det är av yttersta vikt att se vem som har mest mediatid, genomslag och auktoritet.


Innehålldömande stämplar

TV4 Kalla Fakta [1] lyckades med ”Sanningsrörelsen” bedrövande väl etablera definition och stigmatiserandet av en viss grupp; 'sådana som vill veta sanningen om 9/11' och många andra historiska händelser fö, men missar att en dylik term i sin neutrala definition inlemmar alla; The 9/11 Commission, anhöriga till 9/11 offer, minoriteter, majoriteter, TV4 själva, du och jag. Mao ett praktexempel på dubiöst dubbelspråk och dessa eviga 'politiskt-korrekta felslut'. Mao det har blivit OK med flagranta retoriskt felaktiga slutsatser och ändamålsglidningar sålänge det kommer från en normaliserad konsensus media (?).


”Att ta ner en sådan byggnad som tvillingtornen med en kontrollerad demolering skulle ta månader av förberedelser, väldiga mängder med sprängmedel, verktyg och byggnadsmaterial skulle behöva fraktas ut och in, och allt detta samtidigt som väldigt väldigt många personer arbetade på platsen ... Bara det säger väl att det är helt orimligt ...”


Ovan citat ett förvisso ett milt exempel på replik på mången fora. Det som åsyftas ovan är att den etablerade teorin från 9/11 Commission Report (CR) gör gällade att två flygplan lyckades rasera de tre WTC byggnaderna 1, 2 och 7. Men med teorier om 'kontrollerad demolering' krävs det plötsligt så mycket mer resurser, tid, expertis och sprängmedel för att få ner byggnader på det vis som visades i all mediabevakning (vad vi vanligen logiskt och intuitivt tror krävdes som ju citatet indikerar), hur kan det plötsligt vara tillräckligt med två plan? Konspirationsteorier således om vad som annars borde vara mer rimligt för att lyckas med bedriften den 11e september innefattar alldeles för orimliga implikationer (likt citatet) om motiv, manfolk, insiders och mörkning trots att det ändå är mer otroligt med två plan och 19 hijackers. **


Vad i övrigt är det då som ”är helt orimligt”? Etablerade resonemangen efter den officiella teorin? Eller varför inte så enkelt som att det finns en myriad frågor som inte är besvarade av någon, i synnerhet inte CR. Däremot säger jag inte att CR har alla fel heller, eller NIST, Carl Bildt, jag själv eller Alex Jones osv osv. Det är Frågorna som driver, inte svaren!


Detta är ett exempel på vårt numera allestädes närvarande systemfel. Likt en PC, 'politicus corpus' med för många virus och trojaner i sig. Detta är den kollektiva massan i mental lock down. Tabun är skapade. Diskussion är inte längre en option. Shut up! som Bill O Reilly brukar säga. Fraseologin ovan citerad vill jag mena är en urblankning enkom för de genuint ställda frågorna. Egentligen inget annat. Ämnet är så irriterat att när man ändå vill ta upp en prekär fråga om WTC building 7, så är stämpeln redan färdig; Sanningsrörelsen! Truther! (truder på svenska) och en uppsjö andra epitet (se nästa stycke) som således avleder från sakfrågorna medelst persontillmälen. Visst finns teorier eller ideer och detaljer som ter sig mindre kredibla, men det avfärdar inte automatiskt andra. Teorier är det enda vi har i slutändan, och inte heller några enstaka, framförallt om motiv och komplicerade bakomliggande orsak-verkan faktorer. Lämpliga adjektiv finns att brukas framför ord som konspirationsteori, analys, idé, utan att ladda ordet 'konspirationsteori' i sig.


Många redan etablerade stigmata som bygger upp systemfelet; rasismkortet, antisemitanklagelserna, antisionism, konspirationsteoretiker, förintelse/AGW-förnekare, rättshaverist, bloggare, icke normala, alternativ media, foliehatt (Se också DHS [2] klassificering av inhemsk extremism) och många fler subtila men förminskande epitet ... alla direkt dödande en annars fruktsam och lärorik debatt. Nu ekar det i debattkorridorerna med dessa icke-argument, som endast, medvetet och omedvetet dömer och söndrar varje vettigt försök till diskurs. I forumdebatter är det tom. så att man klumpar ihop godtyckligt nyss nämnda epitet och ämnen och likställer det med 'sanningsrörelsen'. Jag själv kan ta upp JFK stand down order, en viktig vittnesskildring på film, och i princip automatiskt bli likställd med 'denna paraply rörelse'.


I magasinet Fokus skrev Anna Ritter 27 februari 2011 Med Komplotten som tröst ”Konspirationsteorier kan fylla samma funktion som religion, de bidrar till att förklara det som händer i världen och skänker mening åt tillvaron.” Men skriver förvisso lite nedan ” –Man brukar skilja mellan konspirationsteorier och konspirationism. Den senare är mer extrem och handlar om världsåskådning. En konspirationsteori kan ju, trots allt, visa sig stämma. Titta bara på Watergateskandalen, säger statsvetaren Markus Gossas vid Uppsala universitet.” Denna balans upprätthålls tyvärr inte i resterande text. Utan i enlighet med Kalla Fakta nomenklatur stadfäster Ritter det som en ”åskådning, även kallad sanningsrörelsen.”


Ett grupperande, kallandes vid namn, fokus på ⊙ meddelaren, inte meddelandet. –vi och dem'as– (dömas)


“If one approaches another man with a fixed ’theory’ about him as an ’enemy’ against whom one must defend oneself, he will respond similarly, and thus one’s ’theory’ will apparently be confirmed by experience.” David Bohmsystemfelet

När det så uppstår en sådan overload av felslut, paradoxer och språkliga motsägelser bör vi här prata om ett systemfel. Detta patologiska systemfel utgör fundamentet i blockeringen hos väldigt många i frågor om 9/11 och många andra spörsmål i mänskliga mekanismer, psyken och agendor i historien ... tex: konspirationer, global guvernans, militarism, banksystem, demokrati, övervakningssamhället, agendor, vetenskapliga metoder, revolutioner [3], etniska rensningar. Tabun i sig är väl det enda som bör förbli tabu, i vår ofta ickelogiska logik. ”If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it.” sa Goebbels, kanske . Medial propaganda således som protagonist i systemfelet. Goethes ”Ingen är mer hopplöst förslavad än den som tror sig vara fri” varslar om många av våra predikament.


Paradoxen om lögnaren (”Jag ljuger nu”). En variant på den är när du ställer frågan –Talar du sanning? Du får då exakt samma svar oavsett från den ständige Lögnaren eller evige Sanningssägaren. Den patologiske lögnaren ger dig precis det du vill höra, eller önskar höra från en sanningssägare. Lögnaren måste ljuga vilket är ⊙ 'naturligt' i ett följuget system. Vilket torde ge oss insikten att ytterligt kritiskt granska historien – på handlingarna, inte vad någon säger att de gör (vilket sannerligen är svårt när vi vill se tillbaka i decenier eller sekler).


Systemfelet är kanske eg inte ett fel i sig (längre) utan två separata system som inte kommunicerar. Det finns inget Protokoll. Ickekompatibilitet. Propagandan, eufemistiskt Public Relations, från E. Bernays/I. Lee, är ett krig om operativsystemen. Våran mänskliga input-process-output. Om det finns en plan att verkligen separera de två är kanske mindre viktigt, men däremot att se symptomen och diagnostisera det rent patologiska i hur skilda världar vi lever i. Expertis bufferten tar vid alldeles där denna text slutar.


Återigen, det måste vara frågorna som driver! (läs ödmjukt frågande hållning till både ämne och deltagare i dialog), inte svaren (läs halsstarrig, tendentiös hävd) ... kanske då kan man skapa nya interface, nya input-output (I/O) kontakter. Intelligens vis-à-vis AI knyter an direkt till våra kulturella I/Os.felslutsgalore

  • Kriget mot terrorismen (Krig innefattar konflikt där man med våld eller hot om våld efterstävar geo-politiska mål, vilket också är den grundläggande definitionen av terrorism, War on (some) terrorism, mao terror against terror).
  • War on (some) drugs
  • antisemitism (sent 1800-tals myntat för att ge judehat en vetenskaplig klang (?), men är klart felaktig med tanke på vilka som utgör semitiska folkslag/språkgrupper.)
  • Preemptive strike/warfare (vi tror oss veta att 'fienden' är på gång att attackera oss, så vi måste 'följdriktigt', moraliskt skenheligt, med framförhållning slå till först)
  • ”Iran får under inga omständigheter bygga kärnvapen”, men USA/mfl får? (USA som globalt har fler militära baser än något annat land, och medelst dessa ganska exakt omringat just -Iran-, varit involverad, milt uttryckt, i konflikter som ingen annan de senaste 60 åren och dessutom över Japan detonerat "Little Boy" och "Fat Man" med förödande efterverkningar, men USA with allies 'har bara bättre moral liksom' ...)Pre-pre-crime, med FBI's pamfletter

När absurditet och ändamålsglidning gått full cirkel och själva akten att förhindra sk ”homegrown terrorism och radikalisering” dvs hålla utkik efter, samla data och skriva ned om ev suspekt beteende, i sig själv blir ett terroriserande, kränkande och 'suspekt'. Nedan är en av 25 flyers som FBI och Department of Justice delat ut om möjliga indikatorer på misstänksamma beteenden i skilda situationer/platser som internet cafeer, hobbybutiker, hotell, dykar/båt-affärer, shopping centers och tatuerare mfl
”Gather information about individuals without drawing attention to yourself”


Men för allt i världen, låt inte andra ev fatta misstanke om sådant suspekt beteende – i dina försök att upptäcka suspekt beteende – (ytterligare indikator på 'run-time system error' minst sagt). Men å andra sida, att verka så normal som möjligt kan sålunda tolkas som än mer suspekt i 'iver att smälta in i mängden'


Det är sannerligen inte lätt att leva i en värld full av kontradiktioner, felaktig logik och moment 22 enligt stycket Felslutsgalore ovan. Vem och vad bestämmer 'äkta' suspekta beteenden, terrorism och radikaliseringar? Vi borde månne följa FBIs sista uppmaning;


”If something seems wrong, notify law enforcement authorities.”


Nog känns någonting ytterligt fel. Uppenbarligen kan vi inte gå till nämnda auktoritet, som givet kommer döma ut dig som extrem pascifist, vänster/höger/mitt-extrem bloggare som gillar en juste espresso, betalat i cash hos favoritbaristan läsandes ”revolutionär litteratur” skypandes på mobil (enl ovan FBI pamflett). Enda utvägen är att prata om detta med dina närmaste vänner och familj om vad/vem som utgör det mesta terrorhotet, fascistiska retoriken och moralen med efterföljande implementation.


”It is important to remember that just because someone’s speech, actions, beliefs, appearance, or way of life is different; it does not mean that he or she is suspicious.”


Men skadan är skedd. Tonen är satt. Angivasamhället (när övervakningen inte räcker till) är ett faktum. Det är ett steg längre (snarare före) än Minority Report 'pre-crime'. För nu räcker det att 'vi ser ut att ha suspekta beteenden' i allehanda normala situationer vare sig vi har terrorplaner eller ej, (besläktat med 'erkännanden' under tortyr, skyldig eller oskyldig erkänner oavsett under sådan press). Och med nya antiterrorlagar kan man vara anhållen (detained) på obestämd tid. pre-pre-crime


bonus; citizen spies, youth civil defense ..;
mer

”–Och under många år har ju Charlie Sheens privatliv framställts som i serien, där systematiska sexköp bara är något roligt. Och trots sitt extremt misogyna beteende uppfattas han som charmig. Det är först när han gör antisemitiska uttalanden eller kommer med konspirationsteorier om 11 september som han verkligen blir kritiserad.”** Teorier om 'direktriktade energivapen' som Judy Woods [4], blir ännu mer omöjligt då Steven Jones, vars Thermite-teori som allmänt ses som en del i 'Sanningsrörelsen' i sin tur hånar och förminskar och drar på så all rimlig vetenskaplig argumentation spricker med (parafras) –”it would require such an enormous amount of energy from 'directed energy weapon' (den gången korrigerad av publik ang terminologin, han brukar annars kalla Woods vapen för 'Laser Beam from space') that it would take five times the entire earth output of electric energy” (enl Jones en beräkning av greg jenkins). [5] Jones vs Woods ger dessutom en extra twist om vem och vad som verkligen utgör 'Sanningsrörelsen' ...kommentarer, förslag på normaliserade felslut »»