Huvudsida

Från Wikinormous

|   wik.inormous.net/sv

mesta kategorierna 

expertisbufferten gör entré


Utdrag ur Expertis bufferten


Den politiska kroppen, den kollektivistiska staten (där kollektivets bästa går före individernas) blir en farlig avledning och ett propagandaverktyg som gör spörsmål om kultur, civilisation och livet 'så väldigt komplexa', där några få ofrånkomligen 'måste' gå in som experter i ditt ställe. Några få måste leda övriga massan. Men hur kan man lita på experter och ledare om du själv inte är en expert, som kan balansera deras expertis? Det krävs en expert att förstå en expert! Ett systemfel uppstår, en paradox, om du inte har samma kunskapsbas som beslutsfattare, hur kan du då lita på dem? Hur kan man lita till representation om de inte längre representerar dig? De kan ju eg bara representera sig själva ... och sina egenintressen.


Experter är väldigt mycket motsatsen till barnet. De har svaren. De säger vad som är sant. De vågar döma i svåra moraliska frågor. De vågar starta krig! De påstår mer att de har nått målen. De utgör prästerskapet av idag inom industri, bank, forskning, liv och död. De spelar gudar!


Men, ett extra bedrägligt faktum kvarstår. Jag tror experterna utgör en buffertzon mellan 'oss och dem'. De är och'et   Där kan dock finnas en och annan expert vaken nog att se denna hierarkiska struktur, men jag tror experterna faktiskt är mer manipulerade än massan, mer fast i vanemönster, höga levnadsstandard, traditioner, nobla titlar, sannerligen svåra konventioner att bryta även om några skulle vilja.“The history of mankind is a history of the subjugation and exploitation of a great majority of people by an elite few by what has been appropriately termed the ‘ruling class’. The ruling class has many manifestations. It can take the form of a religious orthodoxy, a monarchy, a dictatorship of the proletariat, outright fascism, or, in the case of the United States, corporate statism. In each instance the ruling class relies on academics, scholars and ‘experts’ to legitimize and provide moral authority for its hegemony over the masses.” Edward Crane, CATO founder


“Gradually, by selective breeding, the congenital differences between rulers and ruled will increase until they become almost different species. A revolt of the plebs would become as unthinkable as an organized insurrection of sheep against the practice of eating mutton.” Bertrand Russell, The Impact of Science on Society, 1952, pg 67 (Russell beskrivande ett mardrömslikt scenario om Nazisterna hade vunnit WWII, som vissa forskare menar de gjorde i det dolda)


Detta är 'vi och dem' till det yttersta.


”An elite few”, är det då 'dem'? I sanningssökande kretsar menar vissa att de säkert kan se dem som är högst på pyramiden, de annars osynliga händerna som drar i allt. De som inte 'spelar gudar', utan 'är gudar'. Enligt mig så har den 'perfekta' pyramiden ingen topp. Jag har förvisso mina teorier och gissningar. Jag försöker mer vara det ständigt frågande barnet, inte den svarande experten.


Läs mer/diskurrera ... »»


wikinormous förstasidestoff rss rss8.png


senaste artiklarna rss rss8.png
fler länkar