Talk:Tell a big lie repeatedly the people will believe it

From Wikinormous

Contents

New heights

"diabolic heights in Nazi Germany"

I believe those days where foreplay to what we have today.

Truly sophisticated corruption is so elaborate we mostly don't feel it. It's called civilization.

true to me with variation:

Truly sophisticated propaganda is so elaborate we mostly don't feel it. It's called public relations (with all its up to date methods).

To link to Bernays, one example of many who knew/know propagation.

oscar berven | 081202


Hidden in plain sight

Den mest lyckade och diaboliska propagandan är ju den som ingen känner av. Det vi rycker på axlarna åt; avslagna debatt program, action filmer, reklaminslag, universitet, datorspel, sånghäften, yrkesidentitet, historieböcker, föreningsliv, reportrar framför EU parlament, vardagliga konventioner osv osv ...


UN, a case study

Att FN via "demokratiska" beslut kan godkänna dödsbringande sanktioner och tom rena militära framförhållnings- (preemptive) attacker, då FN skall stå för och verka genom fredliga medel ser jag som extra ordinärt lyckad propaganda då FN inte kan ha absolut moral. Ingen kan. FN hade alltså sina rötter långt innan Hitler och Stalin kom in i bilden, mao Global Governing, som vi ju normalt kraftigt ryggar tillbaka på när det kommer fr någon av de två sistnämda, men inte från en Rockefeller, Milner el Warburg (några av de starkaste krafterna bakom FN, se längre ned). Good cop - bad cop, Divide and Conquer och Hegel dialektiken i sitt nötskal. "Hitlertyskland" är alltså inte hela bilden av "den riktiga" propagandan, utan "ett skräckexempel", "han" var en bricka av något mycket större, och stigmatiseringen av honom som djävul med önskan om världsherravälde är en del av hela propagandamanus. Han och nazismen spelade sin roll precis så önskvärt så att problem reaction solution passar som hand i handske. Någon har sagt "It is not fascism when we do it!". Vi (UN Incorporated) har den ”sanna moralen”! Jag skrev på Carl Bildts blog nedan;


Om denna FNs moraliska rättmätighet tilldelar jag få poäng då League of Nation Society och World Federation of United Nations Associations med sina elit mannar som grundare och endorsörer gömmer sig i faggorna. Arthur Salter's "The United States of Europe", 1922 PEU (Pan-European Union) med von Habsburg och Coudenhove-Kalergi, eller Rhodes Society och Milner Group, som förelöpare till allt "UN" efter WW1 och Treaty of Versailles. Fler intressen mynnar fr CFR, Pilgrim Society och Rothschild, Warburg och Morgans, oroande minst sagt är att one-world government är prioritet ett på deras lista. En av de mer omtalade familjennamnen är Rockefeller och med Davids "kända" citat finns väl ändå anledning till önskvärd kritiskt granskning.


Populist Paranoia
”For more than a century, ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents such as my encounter with Castro to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ”internationalists” and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure - one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.” David Rockefeller, Memoirs, pg. 405 2002


Att det fanns ekonomiska krafter bla genom ovan nämda herrar, bakom spelpjäsen Hitler tror jag väl inte tas som galen teori, eller att dessa om några, kan sin propaganda.


Återknytning till, Bernays och Tavistock, han var alltså med under WW1 (Adam Curtis tar inte upp den myckna europeiska kopplingen och tiden under första och andra världskriget) och var prominent figur för hur världsopinion och policy making skulle formas och utföras. Lippmann var alltså en kollega som jag nämt förrut som alldeles hade insikt i hur manufacturing consent har spelat in i våra liv under senaste seklet.oscar berven | 081203