Legalese, language deceptive by design?

From Wikinormous

The on face value stiff but charming old traditions in legal systems with its bureaucratic but ”just” language needs to be scrutinized thoroughly. For within language, words and symbols lies most of our construct in what society is, our culture, traditions, ideas. Most of it (if not all) is in our minds. With a system of syntax, grammar and nomenclature we have a fantastic tool, a well honed method. It can be used for genuine enlightenment but also mind manipulation on massive scale. So with mass communication and propaganda saturating our life you must learn yourself to discern, decipher and to value right and wrong, true or false. If not, you sooner or later end up being lured, diverted or downright robbed, by those who claim to ”know better”. For it seems that the judicial world is all about money, and at the end of the day you have to strike business deals, balance the sheets.


Some claim it to be built in the system by the early Jesuit bankers, Templar and Masons and other earlier groups. Mary Croft says the system actually is workable and for the benefit of all people, i. e. if you learn both the denotation and connotation of Legalese (and other languages and communications).


Contents

occult world of commerce

Jordan Maxwell presents Jason Whitney, talking of law of commerce, Civil Law vs. Admiralty/Maritime Law etc

on Googlevideo


man vs. person

john harris It's an illusion

bbc5 more channels/video


don't talk to the police

Not necessarily because they don't have good intentions, but because it can never benefit you in later legal process, never.


Googlevideo part I Professor James Duane

Googlevideo part II Officer George Bruch


Mary Croft red ice interview

Real man vs. artificial person (corporation) and much more ...

redicecreations.com


Busted!? not if you don't give away your rights

on YouTube The Citizen's Guide to Surviving Police Encounters


freeman on the land

A lot of information and films on freeman on the land thinkfree.ca Robert-Arthur of the Menard family (Rob Menard) pushes everything concerning free humans and he has a cunning plan


på ren svenska

1 kap. Statsskickets grunder riksdagen.se ny länk
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.
Den offentliga makten utövas under lagarna.


Under mitt övande i lagspråk reagerar jag sålunda på ”All offentlig makt ...” En ren och korrekt mening skulle varit ”All makt ...” Alldeles solklart är detta ett mer idealiskt lakoniskt lagspråk. Faktum är att man på riksdagen.se i den mer avspända (numera hänvisad till pdf) presentationen av regeringsformen skriver;


Statsskickets grunder (kapitel 1)
Kapitlet handlar om att alla människor har lika rättigheter. De demokratiska idéerna ska vara vägledande i samhället. Folkstyret är inskrivet i det första kapitlet. Makten ska utgå från folket, och riksdagen ska vara folkets främsta företrädare. Majoriteten måste visa respekt för minoritetens åsikter.


Med detta vill jag mena att vi logiskt kan sluta oss till att det finns en icke offentlig makt i Sverige.


människa vs person och den publika/offentliga makten

Om man vågat släppa taget om illusionen, illusionen att du inte är mer än en publik/offentlig virtuell person med lagliga obligationer och kontrakt. Om du inser att du i själva verket är en suverän varelse, som inte behöver ge medgivande till dessa kontrakt, då har du nått individuell frihet. Frihet men också för första gången (?), totalt ansvar utan överstatlig parental kontroll och manipulation. Du är nu en egenmäktig, icke offentlig och suverän varelse. Jag skriver varelse (men kan vara efter eget godtycke), inte 'person' således då det åsyftar 'bilden av dig' såsom en persona, den 'offentliga person' rubriken talar om. Du är alltså långt mer än det ...


ben: stewart and dan: stewart's Ungrip
consciousselfgovernance.ca


additional

Chapter 3 Commerce and Law, more chapters on hijackinghumanity.com

{{#Click:http://hijackinghumanity.com/site/|Image:HijackHumanity.png|Caption is here.|200px}}<comments />